Yin & Yang

yin & yangEr is geen beeld dat beter de taoïstische filosofie weergeeft dan T’ai-tji. De wereld van tegenstellingen die Een Geheel vormt; Dao. Dao is de bron waar alle tegenstellingen uit voortvloeien en weer in oplossen. Alles wat daar tussen ligt, en er tevens in vervat is, is  “de weg”, Dao. 

Tegenstellingen houden veranderingen in en verandering impliceert beweging. Omwille van licht ( yang ) kunnen we bewegingen waarnemen. We zien dat iets ergens vertrokken is en ergens naar op weg is. De ene conditie gaat onvermijdelijk over in de andere. Zoals de lente overgaat in de zomer, de zomer in de herfst en de herfst in de winter.
De een houdt meer van de winter, de ander van de zomer en zo ontstaat een duaal bewustzijn dat voor iedereen verschilt. T’ai-tji symboliseert het bewustzijn van de absolute werkelijkheid, het bewustzijn waarbinnen de tegenstellingen ( yin en yang ) plaats hebben. Yin en Yang vormen een eenheid waarin elk het potentieel van de ander bevat.
Volgens Confucius zou de beweging ( ervaring ) idealiter tot verwarring, de verwarring tot reflectie en reflectie tot wijsheid, moeten leiden. De taoïstische filosofie geeft ons een beeld van de wijze waarop we de wereld van tegenstellingen kunnen gebruiken om eenheid te ervaren. Via het pad komen we uiteindelijk tot een houding waarbij ons bewustzijn geen tegenstellingen configureert maar hun diepe vereniging herkent. Wie echter het ene niet kent kan het andere niet kennen. Vanuit het donker kan men het licht zien. We komen pas tot de appreciatie van het ongescheiden bewustzijn na een reis door de wereld van tegenstellingen. Om tot het bewustzijn van eenheid te komen mogen we eerst naar hartenlust onderverdelen en dat is wat de klassieke Chinese filosofen ons voordeden.
Ze verdeelden onder in yin en yang  maar vertelden ons meteen bij dat :

-     hoewel er een onderscheid wordt gemaakt, dat yin niet zonder yang bestaat en omgekeerd

-     het absolute yin of yang niet bestaat

-     wanneer iets yin genoemd wordt, ook yang aanwezig is

-     yin en yang geen statisch fenomenen zijn

-     yin en yang dynamisch processen zijn  die nooit stoppen of gestopt kunnen worden

-     iets pas yin of yang is in vergelijking met iets anders

-     yin en yang onderling afhankelijk zijn

-
     yang overmaat leidt tot yin-overmaat en omgekeerd; ze gaan in elkaar over

-     wanneer de waarde van het ene vergroot, de waarde van het andere af neemt
                                     Yang                                                               Yin

                                   mannelijk                                                       vrouwelijk
                                      zon                                                                 maan
                                      vuur                                                                water
                                      heet                                                                koud
                                       wit                                                                 zwart
                                    bewust                                                          onbewust
                                  verstand                                                            emotie
                                    actief                                                               passief
                          linker hersenhelft                                              rechter hersenhelft
                       rechter lichaamshelft                                           linker lichaamshelft
                               intelligentie                                                         intuïtie
                                    zout                                                                  zoet
                                  energie                                                              massa
                                    klein                                                                 groot
                                    dun                                                                    dik
                                   boven                                                               onder
                                  positief                                                            negatief
                                   sterk                                                                 zwak
                             spieren en bot                                                          vet
                                    licht                                                                donker
                          middelpuntzoekend                                         middelpuntvliedend
                            samentrekkend                                                      uitdijend
                                vereniging                                                         scheiding
                                   snel                                                                   traag
                                zwaarder           ( soortelijk gewicht )                   lichter
                                 harder                                                               zachter
                                 dierlijk                                                            plantaardig
                meer kompact en samen gebald                                      hol, expansief
                                 zomer                                                                 winter
                           zelfingenomen                                          afhankelijk van goedkeuring
                               arrogant                                                            onbenullig
                              hoogmoedig                                                     onbeduidend
                              ongeduldig                                                          verontrust 
                                autoritair                                                         besluiteloos
                                  jachtig                                                                  lui
                              onbuigzaam                                                        onbepaald
                                  koppig                                                              gedwee

 

In de westerse cultuur wordt de ontmoeting van twee tegengestelde krachten vaak als iets gewelddadigs beschreven en daar zit de kerk zeker voor iets tussen. De onderverdeling in goed en kwaad, in hemel en hel …is buitengewoon geschikt om angsten te bevorderen en die zijn op hun beurt zijn goed bruikbaar om mensen in een machtsgreep te houden. Waar oosterse leringen en godsdiensten een weg kenbaar maken die moet leiden tot het hoogste bewustzijn, bewerkstelligen de monotheïstische wereldgodsdiensten eerder het omgekeerde. Ze bekrachtigen de uitersten, zetten volgelingen er toe aan om te kiezen, en werken zo het duale bewustzijn in de hand.
Lao Tse ( Tao Te Ching ) leert ons dat de tegenstellingen extreme vormen zijn van één dynamisch geheel en dat de tegendelen, omwille van de beweging, voortdurend in elkaar over gaan. Iets vloeit uit en trekt terug samen, het verspreid zich en verzamelt zich, koud wordt warm, warm wordt koud, nat wordt droog en droog wordt nat. De tegenstellingen zijn in waarde gelijk omdat het eigenlijk polen zijn van de zelfde Eenheid.
We kunnen voor uitersten kiezen en ons ten gevolge daarvan verliezen in allerlei activiteiten of kiezen voor non-activiteit en ons verliezen in rust. “Wat voor zin heeft het om voor het ene te kiezen als het zaad voor het andere er al in aanwezig is ”:  vroeg Confucius zich af.  De wijzen uit het oosten manen ons aan om ons niet te verliezen in voorkeuren. Door niet te kiezen komen de tegenstellingen op een niet vijandige wijze tegenover elkaar staan en zo ontstaat een derde iets; Het Al-Ene.
Maar we moeten zelfs niet kiezen om niet te kiezen. Als we de meesters hun goede raad in de wind slaan en toch kiezen zullen de uitersten elkaar in een clash ontmoeten en daaruit ontstaat op termijn, stapsgewijs een steeds andere, subtielere,  mooiere werkelijkheid. Waar tegenstellingen elkaar ontmoeten verschijnt uiteindelijk altijd Het Uiteindelijke.
Geluk is onafwendbaar!
 

Uw element

mijn element

Maak kennis met het potentieel van jouw jaargetal

 

I-Tjing

             I-Tjing

Wat de I-Tjing zegt over jouw aanleg energie

 

Nine Star Ki boek

nine star ki boek
Mijn boek over taoistische astrologie.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.