Lo Shu

Lo shu vierkant

Zoals de meesters van het verre oosten met de onderverdeling in yin & yang en de vijf elementen het ritme der veranderingen wilden verduidelijken, zo ook geeft het Lo Shu vierkant het ritme weer van de voortdurende veranderingen waaraan ons leven onderhevig is. Het verschil is dat het Lo Shu vierkant deze veranderingen nog nauwkeuriger aan geeft. 
Ons jaargetal is op reis in het basis Lo Shu, het schuift elk jaar één plaatsje op in de richting van de pijltjes, zoals hierboven aangegeven. Ons jaargetal ( eerste getal van de nine-star-ki combinatie) gaat als het ware op bezoek in de huizen. Zo worden de energieën, die onze persoonlijkheid uit maken, beïnvloed door de energieën waar ze op bezoek zijn.
Als we vooraf weten door welke energie ons jaargetal beinvloedt wordt, kunnen we enigszins inschatten wat ons in een bepaald jaar te wachten staat. Hieraan kunnen we onze verwachtingen en handelingen aanpassen. Zo maken we meer kans om mentaal en emotioneel in evenwicht te blijven. Dat heeft op zijn beurt dan weer een gunstige invloed op ons fysiek welzijn
.

Hierna volgt een beschrijving van de huizen en de factoren waarmee we rekening dienen te houden als ons jaargetal er door reist. Wat ons kan overkomen op de reis kunnen we zo een beetje voorzien.

Werken met het magisch vierkant

Met het magish vierkant ( lo shu ) trachtten de meesters de negen jarige cyclus van de beweging van de negen sterren* van de Grote Beer in kaart te brengen en duiding te geven bij de energieën waardoor deze sterren beinvloed worden tijdens die beweging. Het ritme van deze bewegingen wordt weergegeven in de Hsia kalender.

De 9 sterren kregen van de meesters van het Verre Oosten een nummer toegewezen, kua-getal genaamd. Deze kua getallen zitten in zogenaamde huizen. Deze huizen staan hieronder in een raster weergegeven. Het getal dat in het midden staat, staat voor de naam van het huis. Staat 1 in het midden, dan noem je die tabel het huis van 1 ( lo shu 2017 ). 

Een bijzonder huis is het huis van 5, dat noemen we het Basis-huis.
Zoek de tabel van dit jaar en leg deze in gedachte over het basis huis ( het huis van 5 ). Nu zie je bij welke energie de ziele-energieën dit jaar op bezoek zijn. 

7 sterren + Vega ster ( water 1 ) en de Poolster ( vuur 9 ). Een yinne en een yange ster met daar tussen de zeven sterren van de grote beer. 

lo shu 2016

Voor wat 2017 betreft geeft dat het volgende resultaat;

  • De een-water-energie is op bezoek in aarde 5.
  • De twee-aarde-energie is op bezoek in metaal 6.
  • De drie-hout-energie is op bezoek in metaal 7.
  • De vier-hout-energie is op bezoek in aarde 8.
  • De vijf-aarde-energie is op bezoek in vuur 9.
  • De zes-metaal-energie is op bezoek in water 1.
  • De zeven-metaal-energie is op bezoek in aarde 2.
  • De aarde-acht-energie is op bezoek in hout 3.
  • De vuur-negen-energie is op bezoek in hout 4.

 

Bereken het Kua getal van je geboortejaar. 

Methode: tel de cijfers van je geboortejaar samen en trek af van 11.

v.b.: Stel dat je in 1962 geboren bent . Tel dan 1+9+6+2 = 18
        Tel vervolgens 1+8 = 9 en trek vervolgens af van 11.
        11 – 9 = 2

Zo wordt het eerste cijfer van je nine star ki combinatie bekend.
Mensen, geboren voor 4, 5 februari ( Chinees nieuw jaar) behoren tot het vorige jaar . In dit geval 1961. ( contoleer even op de Hsia kalender

Nu je jouw geboorte kua getal kent zie waar het dit jaar op bezoek is. Het kua-getal voor het geboortejaar in ons voorbeeld is 2. We zien dat aarde-twee in 2017 op bezoek is in metaal 6. Maar wat wil dat zeggen?   

De meesters van het Verre Oosten ontdekten dat alle gebeurtenissen verlopen volgens een bepaald ritme. Zo kent elke dag een begin met zonsopgang ( klein yang ), een midden ( groot yang ), een einde met zonsondergang ( klein yin ) en een nacht (groot yin). Zo ook kent elke jaar zijn seizoenen. De natuur heeft een bepaald ritme, een steeds terugkerend ritme. Vermits wij deel uit maken van de natuur zou je denken dat wij mee bewegen op dat ritme, maar niets is minder waar. De mens is het enige wezen dat begiftigd is met vrije wil en dat is een vloek en een zegen.
Vrije wil is de vrijheid om te denken wat je wil, gekoppeld aan de vrijheid om op basis van die gedachte een beslissing te nemen. Vrije wil wordt pas een vloek als we er ons natuurlijk ritme mee verstoren, als we er onzelf en anderen geweld mee aan doen. Onszelf geweld aan doen doen we door te bewegen als het tijd is om te rusten en niets te doen als het tijd is om te handelen. Het probleem met onze "vrije" wil is dat hij niet zo vrij is als we denken. Hij zou vrij zijn mocht hij niet aangestuurd worden door angst voor gebrek aan erkenning, bestaansangst, angst voor tekort aan middelen, angst voor gebrek aan ruimte, .....
In een samenleving waar de norm bepaald wordt door mensen met een dominante linker hersenhelft wordt het ritme niet bepaald door de natuur maar door de wil. We doen jaar in jaar uit het zelfde en dat houden we al vol sinds onze samenleving een industriële samenleving is. Sinds dien is er
 enkel nog sprake van een hoog ritme, het natuurlijke ritme is zoek geraakt. We doen er ons zelf geweld mee aan. We zijn nu zelfs op het punt gekomen dat onze samenleving geen samenleving meer is, omdat de helft van de mensen, de mensen met een dominante rechter hersenhelft, er geen plaats meer in vinden.

Mochten de 9 energieën allen overwegend yang van aard zijn dan zouden we de druk die deze vorm van samenleven vergt beter aan kunnen, maar dat is niet zo.  Als we de cyclus van Lo Shu bekijken zien we een reis door veranderlijke energieniveaus.  

lo shu bioritme

De energieën met een waarde hoger dan 6 zijn yanger dan gemiddeld, energieën met een waarde lager 4 zijn yinner dan gemiddeld. Zes-metaal is de meest yange energie, aarde-twee de meest yinne. Omdat elke energie een yinne en een yange zijde heeft is het evenwicht tussen rust en beweging altijd van belang.
Is je ziele-energie op bezoek bij een yange energie dan is de rusttijd, die nodig is om na de beweging weer tot rust te komen, korter dan wanneer je ziele-energie op bezoek is bij een yinne energie. Zo veel te yinner ( lager ) de energie, zoveel te groter de noodzaak om te vertragen. Vertragen betekent niet noodzakelijk compenseren; inzetten op een zachte constante beweging in de zelfde richting is ook vertragen.
Wat betekent dit nu voor ons voorbeeld met aarde-twee als jaargetal? Metaal-zes, de energie waar aarde-twee op bezoek gaat in 2017, is de meest yange energie van de negen.
Wat de mens, met aarde-twee als jaargetal, zaaide krijgt vaste vorm in het aarde vijf jaar maar om tot de oogst over te kunnen gaan moet het kaf van het koren gescheiden worden ( metaal zes). Metaal zes vraagt om het daadkracht het bruikbare van het onbruikbare te scheiden opdat we in het metaal 7jaar tot de oogst kunnen komen. Metaal zes is een jaar van actie, van daadkracht. Het is een jaar waar we met daadkracht moeten verwijderen wat ons beperkt in de ruimte waarin we vrijelijk onze Ware Natuur kunnen beleven.    

De klassieke Chinese meesters/filosofen leren ons het verleden te bestuderen om het heden te leren kennen. Als we ons vragen stellen over de gebeurtenissen van vandaag is het magisch vierkant een middel om te onderzoeken welke houding en welke handelingen uit het verleden aan de basis liggen. "Wie distels zaait kan geen graan oogsten". 

Als we kijken waar ons jaargetal op bezoek was in de vorige jaren en het verband leggen met het natuurlijke ritme tijdens die jaren, zien we waar heil of onheil door veroorzaakt werd.

Wie reflecteert over ervaringen kan bijsturen, het vandaag anders doen, en zo zijn potentieel verhogen. Maar wat wordt er precies van ons verwacht als onze geboorte-energie de negen huizen bezoekt?
Wil je dat te weten komen? Geef dan je geboortedatum in in de Lo Shu calculator en ontdek hoe jij jouw ritme terug in overeenstemming kan brengen met het ritme van jouw natuur.

 

Uw element

mijn element

Maak kennis met het potentieel van jouw jaargetal

 

I-Tjing

             I-Tjing

Wat de I-Tjing zegt over jouw aanleg energie

 

Nine Star Ki boek

nine star ki boek
Mijn boek over taoistische astrologie.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.