1-4-2

Nine Star Ki horoscoop 1-4-2

“Angst drijft ons tot controle, maar het enige dat het controleren waard is zijn onze angsten.”
 
Juni  1-4-2

6 juni – 7 juli 1918                                                                6 juni – 6 juli 1981
7 juni – 7 juli 1927                                                                6 juni – 6 juli 1990
6 juni – 6 juli 1936                                                                6 juni – 6 juli 1999
6 juni – 6 juli 1945                                                                7 juni – 7 juli 2008
6 juni – 7 juli 1954                                                                5 juni – 6 juli 2017
6 juni – 7 juli 1963                                                                6 juni – 6 juli 2026
5 juni – 6 juli 1972                                                                6 juni – 6 juli 2035

Aanleg                                                 k'oen aarde 2  ( k'oen )

Yin. Aarde twee mensen worden met innerlijke onzekerheid geboren. Gebrek aan geloof in de kracht en de onsterfelijkheid van hun Ware Zelf leidt er toe dat ze bescherming zoeken buiten zichzelf. Aarde-twee-mensen hebben veelal geen vertrouwen in de wijze waarop het leven zich voltrekt op aarde. Ze hopen op een veilig bestaan door zich aan te passen aan de normen van hun omgeving.

Yang. Ze denken een veilig bestaan te kunnen scheppen door zichzelf structuren en regels op te leggen en benemen zich zo de ruimte waarin ze vrijelijk zichzelf kunnen zijn. De diepe drijfveer van hun handelen is het bewerkstelligen en bestendigen van veiligheid voor henzelf en voor hen die ze liefhebben. Ze menen bepaalde werken te moeten verrichten, ze denken bepaalde zaken te moeten regelen en aansturen, opdat alles veiliger zou worden en er beter zou uit zien.

Yang-overmaat. Uit angst voor wat komen kan, trachten ze alles vorm te geven naar de toekomst. Te yange aarde-twee-mensen leven in hun eigen beperkte wereld waar alles geordend wordt volgens hun ruimte beperkende inzichten. Ze doen er zichzelf en anderen geweld mee aan maar denken dat het de enige weg is naar een veilig bestaan.


Communicatie                                    soen 
hout 4 ( soen )

De combinatie van aarde-twee in aanleg met hout-vier in communicatie maakt dat deze mensen zacht, ondersteunend en behulpzaam overkomen. Hun zachte wijze van communiceren verhult dat ze willen dat de dingen volgens hun inzichten verlopen.
Ze proberen, op een eerder manipulatieve wijze, om alles en iedereen in het gareel te krijgen.

 

Opdracht                                             kan water 1 ( kan )

Ruimte maken voor de waterenergie moet er toe leiden dat de aarde-twee-mens niets meer wil regelen naar de toekomst. Waar hij tracht om de omstandigheden te manipuleren tot ze stroken met zijn verlangens staat net het tegenovergestelde op de agenda van de ziel van de 1-4-2-mens. Het versterken van de waterenergie moet er toe leiden dat hij “uit de omstandigheden afleidt wat er van hem verlangd wordt”.
Water kiest zijn weg niet naar het diepste punt ( de zee ), de weg wordt bepaald door de omstandigheden. Waar aarde-twee-mensen zich graag vast houden aan het bekende, vraagt de waterenergie hen om het bekende op te geven voor het onbekende. De beweging in het nu maakt van een mens een gezond mens. De gezonde 1-4-2-mens is hij die van het leven houdt zoals het zich voor doet. De zieke 1-4-2 mens is hij die angstig vooruit kijkt ( yin ) , controleert, bepaalt, dirigeert en richting geeft ( yang ).
De 1-4-2-mens die onder invloed van de waterenergie zijn veilig bestaan opgeeft, toont zich bereid om door het leven geraakt te worden. Hij die bereid is om door het leven geraakt te worden zal leren uit de beweging. Door de juistheid te erkennen van de wijze waarop het leven verloopt, verdwijnt de behoefte om er zelf vorm aan te geven. Het bekrachtigen van de waterenergie moet bij de aarde-twee mens leiden tot het bewustzijn dat het leven er zelf voor zal zorgen dat straks door de wolken de zon weer schijnt. Na de nacht wordt het weer dag, na de winter breekt de lente aan.
Vertrouwen leidt er toe dat je de noodzaak niet meer ziet om in te grijpen, om jezelf, noch anderen te beschermen want dat zal het leven, ten gepaste tijden, zelf doen. Uit ontzag voor de ervaring krijgt het leven de ruimte om te slaan of te zalven. Door toe te staan dat het leven jou en je naasten raakt, erken je de oprechtheid van het leven. Vertrouwen in het leven leidt tot ruimte voor ervaring. Beweging leidt er toe dat het oude wordt los gelaten voor het nieuwe en dat is wat men vooruitgang noemt.

Horoscoop: 

 

Uw element

mijn element

Maak kennis met het potentieel van jouw jaargetal

 

I-Tjing

             I-Tjing

Wat de I-Tjing zegt over jouw aanleg energie

 

Nine Star Ki boek

nine star ki boek
Mijn boek over taoistische astrologie.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.